Abstrakt v požadovanej forme (šablóna abstraktu) odošlite cez webový formulár uvedený nižšie najneskôr do 20. decembra 2019.
Všetky abstrakty budú počas 96.FD k dispozícii v elektronickej forme. Zaslanie abstraktu je podmienkou zaradenia prednášky/posteru na program 96.FD. Prednášky/postery, ku ktorým nebude do uvedeného termínu zaslaný abstrakt, vedecký výbor nebude môcť zaradiť do programu.