Program 96.Fyziologických dní

Detailný program konferencie

 

Prehľad programu


4.2.2020 (utorok)

10:00 – 10:45 Otvorenie (Aula)

10:45 – 11:25 Purkyňova prednáška

11:25 – 11:50 Antalova prednáška

11:50 – 12:00 Vedecká aktualita

12:00 – 12:30 Fotografovanie

12:30 – 13:15 Plenárne schôdze

13:15 – 14:30 Obed

14:30 – 16:00 Aula: Nervový systém I

14:30 – 16:00 Poslucháreň Edukačné centrum (EC): KVS I

Občerstvenie

16:00 – 17:00 (foyer pred Aulou): Posterová sekcia I  

16:30 Zasadanie Redakčnej rady Čsl. fyziológie (zasadačka Vedeckej rady JLF UK, dekanát 1.poschodie)

18:30 Divadelné predstavenie


5.2. 2020 (streda)

Aula:  9:00 – 10:30 Nervový systém II           11:30 – 13:00 Nervový systém III

Poslucháreň EC: 9:00 – 10:15 KVS II             11:30 – 12:45 Respiračný systém

Občerstvenie

10:30 – 11:30 (foyer pred Aulou): Posterová sekcia II

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 15:15 Aula: Nervový systém IV

14:00 – 15:30 Poslucháreň EC: Metabolizmus

Občerstvenie

15:30 – 16:30 hala pred aulou:  Posterová sekcia III

19:00 Spoločenský večer


6.2.2020 (štvrtok)

Aula: 9:30 – 11:15 Neuroendokrinológia

Poslucháreň EC: 9:30 – 11:15 Varia

Občerstvenie

 11:30 Záver 96. Fyziologických dní s vyhlásením výsledkov súťaží