Člen SFyS 80,- EUR
Nečlen SFyS 90,- EUR
Člen ČFS 80,- EUR
Nečlen ČFS 90,- EUR
Postgraduálni študenti 40,- EUR
Pregraduálni študenti 0


Platbu uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu SK21 0200 0000 0041 9720 9454. Ako prijímateľa platby uveďte OZ pre rozvoj ORL a do správy pre prijímateľa uveďte meno, pri hromadnej platbe za viacerých účastníkov mená všetkých účastníkov. Pri registrácii je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení poplatku.


Účastníci z Českej republiky uhradia registračný poplatok v hotovosti (v eurách) priamo pri registrovaní sa.