Soutěž o nejlepší prezentaci mladých autorů prezentované na 96. FD 2020

Výbor České fyziologické společnosti vypisuje soutěž pro mladé členy České fyziologické společnosti o Cenu za nejlepší prezentaci mladých autorů prezentované na 96. FD 2020.

Podmínky soutěže:

  1. Autor musí být členem ČFS
  2. Autor nedosáhne před datem 5.2.2020 věku 35 let
  3. Autor je prvním a současně prezentujúcim autorem práce
  4. Do soutěže jsou zařazena pouze ústní sdělení, nikoliv postery
  5. Autor vyznačí svůj zájem o zařazení do soutěži v registrační přihlášce

Kvalita sdělení (obsahová a formálna) bude posuzována hodnotící komisí, jmenovanou výborem ČFS. Výbor ČFS si vyhrazuje právo Cenu neudělit, nebude-li žádná práce shledána dostatočně kvalitní.