Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov – členov SFyS

Výbor Slovenskej fyziologickej spoločnosti vyhlasuje súťaž pre členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti do 35 rokov o najlepší poster prezentovaný na 96. FD 2020.
Kritériá:

  1. Účasť prvého a prezentujúceho autora posteru
  2. Vek do 35 rokov
  3. Člen Slovenskej fyziologickej spoločnosti
  4. Prihlásenie sa do súťaže zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári

Hodnotiaca komisia posúdi formálnu a obsahovú stránku posteru, úroveň jeho prezentácie autorom/autormi a diskusiu k problematike. Výsledky súťaže budú vyhlásené pri ukončení Fyziologických dní. Víťazi si ocenenie s finančnou odmenou preberú na najbližšom zasadnutí výboru SFyS.