Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,

pozývam Vás v mene organizačného výboru na 96. Fyziologické dni, ktoré sa po 12 rokoch znova konajú v Martine. Mesto Martin, situované na rieke Turiec, medzi pohoriami Malej a Veľkej Fatry, je vhodným miestom pre konanie tradičného bilaterálneho podujatia Českej fyziologickej spoločnosti a Slovenskej fyziologickej spoločnosti. Od 19.storočia bolo kultúrnym a historickým centrom Slovákov. V Martine vznikli viaceré kultúrne inštitúcie ako Matica Slovenská, Slovenské národné múzeum i jedno z prvých troch gymnázií. Boli tu podpísané dve Memorandá slovenského národa (1861 a 1991) a v roku 1918 Martinská deklarácia, ktorá podstatnou mierou prispela k formovaniu spoločných dejinných udalostí našich národov.

Podujatie sa bude konať na Jesseniovej lekárskej fakulte, jednej z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Naša fakulta je moderná a dynamická inštitúcia, ktorá si v tomto roku pripomína 50.výročie svojej samostatnosti. Má viac ako 1500 študentov všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku, zubného lekárstva a nelekárskych študijných programov, a viac ako 500  zamestnancov. Fakulta poskytuje stimulujúce medzinárodné prostredie, podporené konferenčnými priestormi v Aula Magna a Edukačnom centre, modernou Akademickou knižnicou a Simulačným centrom, ako aj novovybudovaným Biomedicínskym centrom. Miesto konania je v pešej vzdialenosti od centra mesta, hotelov, reštaurácií, ako aj železničnej a autobusovej stanice.

Tešíme sa na stretnutie v Martine!

Andrea Čalkovská